รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรจะทราบสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือว่าวีซ่าแต่งงาน เพราะท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่คนทั่วไป ตั้งแต่ภายในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมทั้งการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามกระบวนการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความชำนาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสใน 4วัน และพร้อมกับเอกสารต่าง ๆ  เพราะสิ่งที่ท่านควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียนสมรส

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสภายในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการเอาหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง พร้อมทั้งจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่สมรสทั้งสองจะมีความต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้ากันแล้ว

2.เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ภายในการจดทะเบียนสมรสของฝ่ายคนต่างชาติ โดยที่จะต้องยืนให้กับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี พาสปอร์ต , ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมทั้งหนังสือรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างชาติ ส่วนฝ่ายชาวไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งใบหย่า (ถ้ามี) เพียงเท่านี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว

3.การรับรองความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมแปลงของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความต้องการ เพื่อเอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้คุณได้รับทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง หรือว่ามีการรับรองไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือเปล่า ภายในกรณีที่มีการรับรอง คุณเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือว่ามีการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ย่อมได้ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงเท่านั้น เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต 

 

ภายในการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างสูง เนื่องจากหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร สำหรับเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่สมรสต่างประเทศนั่นเอง เพราะฉะนั้นขั้นตอนภายในการจดทะเบียนสมรส หรือว่าการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือภายหลังการแต่งงาได้เป็นอย่างดี เป็นเหตุให้มีผู้คนสนใจพร้อมทั้งเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นปริมาณมาก สำหรับคู่รักต่างชาติ

 

อ้างอิงโดย http://great-visa.blogspot.com/